YÖKSİS Mezuniyet Durumu Sorgulama

Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile "Personel Ödemelerine İlişkin KBS Duyurusu" kapsamında YÖKSİS mezuniyet bilgisi bulunmayan ya da eksik bilgisi bulunan personelin durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden ekte gönderilen kılavuzlar doğrultusunda kontrol ederek hatalı ve eksik durumlar için elektronik olarak başvurusunu yapması gerekmektedir.

Ekte örneği gönderilen duyuru kapsamında eksik mezuniyet bilgisi bulunan personelin hata ve eksik bildirimi yapmaması durumunda mali ve özlük haklarının kontrolünde çeşitli aksaklıklar oluşturacağından personel açısından mağduriyetlere sebebiyet vermemesi için her personelin mezuniyet durumunu kontrol etmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve tüm personelin mezuniyet durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol ederek mezuniyet bilgilerinin gözükmesini sağlaması gerekmektedir.