2017 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2017 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 24/08/2017 – 15/09/2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Atanma Talep Dilekçesi (Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ)
2. Atanma Başvuru Formu (Form için TIKLAYINIZ)
3. EKPSS yerleştirme sonuç belgesi (Doğrulama kodu bulunan)
4. Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı Denklik Belgesi)
5. Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı.
6. Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
7. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
8. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare bulunması gerekmektedir.) (** Başvuru süresi içinde belirtilen raporu alamayanlar mevcut sağlık kurulu raporları ile evrak teslimi yapabilirler.)
9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
10. 8 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
11. İkametgâh
12. Mal Bildirim Formu (Formlar sayfasında indirilecektir)
13. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
14. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)
15. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Formlar sayfasından alınacaktır.)

 

* Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
* Belgelerin ilgili kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
* e-Devlet Kapısı (www turkiye.gov.tr) 'ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
* Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
* Teslim edilen Engelli Sağlık Kurulu Raporu iade edilmeyeceğinden ve daha sonra çoğaltma işlemi yapılmayacağından teslim edilmeden önce ihtiyaca göre noter veya ilgili kuruluşlardan aslı gibidir onayı yaptırılması tavsiye edilmektedir.
* Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

**  Rektörlüğümüze gelen başvurular üzerine istenilen belgelerin 8. maddesine ekleme yapılarak ilan 05/09/2017 tarihinde güncellenmiştir.