Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınları Atama Kurası Sonucunda Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Yerleştirilen Adaylardan İstenen Belgeler

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ek 1 inci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınları Atama Kurası sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 06/09/2017-20/09/2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Atanma Talep Dilekçesi (Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ)
2. Atanma Başvuru Formu (Form için TIKLAYINIZ)
3. Yerleştirme sonuç belgesi
4. Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı Denklik Belgesi)
5. Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı.
6. Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
7. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
8. Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
9. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.
10. 8 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
11. İkametgâh
12. Mal Bildirim Formu (Formlar sayfasında indirilecektir)
13. Herhangi bir kamu kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
14. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)
15. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Formlar sayfasında indirilecektir)

* Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
* Belgelerin ilgili kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
* e-Devlet Kapısı (www turkiye.gov.tr) 'ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
* Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.