22 Nisan 2019

Gösterim: 438

02.04.2019 Tarihli Öğretim Elemanı (Arş.Gör.) İlanı Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitleri Birimlerine öğretim elemanı (Arş.Gör.) alımına ilişkin 02 Nisan 2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında duyurulan öğretim elemanı kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçları ilan edilmiş olup sonuçlara aşağıdaki dosyalardan erişilebilmektedir.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 08 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen veya posta ile teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
3-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
4-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
5-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
6-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
7-) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
8-) İkametgah
9-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
10-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) (Tıklayınız)
11-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Tıklayınız)
12-) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
13-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

-Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
-Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
-Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
-Başvuru sırasında istenen şartlarda belge gönderilmesi durumunda istenen belgenin yeniden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.
-Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
-Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

201905

Arş. Gör.

Denizcilik Fak.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Böl.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD

201906

Arş. Gör.

Denizcilik Fak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Böl.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD

201907

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektrik Mühendisliği Böl.

Elektrik Makineleri ABD

201908

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektrik Mühendisliği Böl.

Elektrik Tesisleri ABD

İlgililere duyurulur.