27 Ocak 2021

Gösterim: 321

2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu Uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Üniversitemize Yerleştirilen Adaylardan İstenen Belgeler

2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu’nun ek 1 inci maddesi uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan kura sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 27.01.2021-12.02.2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir.  (Yanlış Birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

 1. Atanma Talep Dilekçesi için Tıklayınız.
 2. Atanma Başvuru Formu için Tıklayınız.
 3. Yerleştirme sonuç belgesi
 4. Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı Denklik Belgesi)
 5. Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı.
 6. Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
 7. Adli Sicil Kaydı
 8. Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 10. 8 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
 11. İkametgâh
 12. Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
 13. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 14. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)

 

* Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
* Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

* Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

* Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.