24 Mayıs 2022

Gösterim: 364

29.04.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel (2022/01) Alım İlanı Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 29.04.2022 tarihli ve 31824 Resmi Gazete ve Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilerek 5 (beş) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden online olarak başvuran adayların başvuruları ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak değerlendirme sonuçları KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenerek sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 25.05.2022-08.06.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek belirlemeye geçilecektir.

Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayan, feragat eden, atanması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine KPSS puan sıralamasına göre ilan şartlarını sağlayan adaylardan sıralı YEDEK belirlenerek yedek olacak adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Sıralı yedek yerleştirmesi olması durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

* Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

 

            Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU SONUÇLARI :

S2022-01 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2022-02 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)(Erkek) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2022-03 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)(Kadın) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

Büro Personeli :

1- Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3- Onaylı “Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası” belgesi

4- Fotoğraf (8 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
5-Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

6-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

7-Özgeçmiş formu 

8-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

9-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

10- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

11- Adli Sicil Kaydı

12- Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)
13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız

14-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.

 

Destek Personeli:

1- Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3- Fotoğraf (8 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

9-Onaylı “Sıvı veya Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi” belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

10- Onaylı “Hijyen Eğitimi” belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

11- Adli Sicil Kaydı

12-Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)
13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız

14-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.