19 Nisan 2021

Gösterim: 272

Görevde Yükselme Sınavı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerinde ilan edilen bazı kadrolar için görevde yükselme sınavı düzenlenecektir. “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme Sınavı”nın yazılı bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-UZEM) tarafından yapılacaktır.

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a-) Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b-) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

c-)İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvuruda bulunamamaktadır.

Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

d-)Başvurular 19.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içinde bir dilekçe ile yapılacaktır.

e-)Başvuru süresinin sona ermesine müteakip başvurular Sınav Kurulu tarafından 04-06 Mayıs 2021 tarihleri arasında incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listeleri 07 Mayıs 2021 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

f-)Adayların aday listesine ilişkin olarak 10-18 Mayıs 2021 tarihleri arasında sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yapılacak olan itirazlar kurulca 20-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında karara bağlanacaktır.

g-)Adayların sınav takviminde belirtilen tarihler arasında http://gys.ktu.edu.tr web adresinden sisteme kayıt yaparak 250 TL sınav ücretini yatırdıkları dekontları sistem üzerinden giriş yaparak eklemeleri gerekmektedir. (Sınav ücretlerinin yatırılmasına ilişkin sınav takviminde belirtilen tarihler arasında tekrar duyuru yapılacaktır.)

 

Ekler:

Görevde Yükselme Sınavı İçin İlan Edilen Kadrolar için tıklayınız.
Konu Başlıkları için tıklayınız.
Başvuru Formu İçin tıklayınız.
Dilekçe için tıklayınız.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız.
Sınav Takvimi için tıklayınız.

 

İlanen duyurulur.19.04.2021