14 Ocak 2019

Gösterim: 1247

Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerinde ilan edilen bazı kadrolar için görevde yükselme yazılı sınavının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına merkezi olarak yaptırılması talebi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulunun 11.12.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup son başvuru süresi 23.01.2019 olarak belirlenmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a-) Son başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b-) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

c-)İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvuruda bulunamamaktadır.

ç-) Başvurular 14.01.2019 – 23.01.2019 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içinde bir dilekçe ile yapılacaktır.

d-) Başvuru süresinin sona ermesine müteakip başvurular Sınav Kurulu tarafından 24-28 Ocak 2019 tarihleri arasında incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listeleri 29 Ocak 2019 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

e-) Adayların aday listesine ilişkin olarak 30 Ocak 2019 – 5 Şubat 2019 tarihleri arasında sınav kuruluna yapılacak olan itirazlar kurulca 06 – 19 Şubat 2019 tarihleri arasında karara bağlanacaktır.

 

Ekler:

  1. Görevde Yükselme Sınavı İçin İlan Edilen Kadrolar için tıklayınız
  2. Konu Başlıkları için tıklayınız.
  3. Başvuru Formu İçin tıklayınız.
  4. Dilekçe için tıklayınız.
  5. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız.

 

İlanen duyurulur.14.01.2019