26 Ekim 2021

Gösterim: 188

Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonucu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 26 Ekim 2021 tarihinde şef ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için sözlü sınava giren adayların ilgili sınav kurulunca tespit edilen sözlü sınav puanları aşağıda belirtilmiştir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 5 (beş) işgünü içinde ilgili Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Duyuru tebligat niteliğindedir.

Şef kadrosu sözlü sınav sonuçları için tıklayınız.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu sözlü sınav sonuçları için tıklayınız.