05 Nisan 2018

Gösterim: 2113

Görevlerimiz

1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
2-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir.