Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023

Gösterim: 2336

04.04.2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel (2023/01) Alım İlanı Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 04.04.2023 tarihli ve 32153 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2023-01) kapsamında ilan.bandirma.edu.tr sistemi üzerinden online başvuru yaparak şahsen evraklarını teslim eden adayların başvurularının ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak değerlendirme sonuçları KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenerek sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.

Sonuçlara ayrıca ilan.bandirma.edu.tr sistemi üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 03.05.2023-17.05.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek adaylara geçilecektir.

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine KPSS puan sıralamasına göre ilan şartlarını sağlayan adaylardan sıralı yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Sıralı yedek yerleştirmesi olması durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup sonuca istinaden işlem yürütülecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

* Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

 

            Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU SONUÇLARI :

S2023-01 Gemi Adamı (Kaptan) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-02 Destek Personeli (Şoför) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

*S2023-04 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-05 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-06 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-09 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-10 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-11 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

*S2023-17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-18 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-19 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-20 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-21 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-22 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-23 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-24 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-25 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-26 Mühendis (İnşaat) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-27 Tekniker (Bilgisayar) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

*S2023-28 Tekniker (Elektrik / Elektronik) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-31 Tekniker (Basım ve Yayın) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

S2023-32 Teknisyen (Kimya) Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

 

İSTENEN BELGELER:

Tüm Pozisyonlar İçin İstenen Genel Belgeler :

1-Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2-Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3-Fotoğraf (8 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
4-Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

5-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2022 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10- Adli Sicil Kaydı

11- Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)
12-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.
 

Özel Belgeler:

1- Onaylı Hijyen belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

2- Onaylı Kalorifer Ateşçisi belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

3- Sürücü belgesi fotokopisi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

4-SRC-2 ve SRC-4 belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

5-Psikoteknik belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

6-Onaylı Bilgisayar İşletmeni veya Bilgisayar Kullanımı belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

7-Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası / Belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

8-Boy, kilo ve beden kitle endeksini gösteren sağlık kuruluşundan alınan rapor. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

9-Yabancı dil belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

10-Onaylı Usta Öğretici belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

11-Onaylı Mülakat Teknikleri Sertifikası (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

12- Onaylı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Eğitimi / Öğretmenliği Sertifikası (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

13-Onaylı Etkili İletişim Sertifikası (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

14-Onaylı Diksiyon belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

15-Onaylı Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet eğitim belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

16-Onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

17-Onaylı Statik hesap programlarını kullanım belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

18-Onaylı Premiere Pro Video Kurgu eğitim belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

19-Onaylı Web Tasarımı eğitim belgesi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

20-Tecrübe ilan şartlı pozisyonlar için ilgili kurumdan alınmış onaylı tecrübe belgesinin aslı

 

NOT: Şoför pozisyonuna atanmaya hak kazanan adayların seyahate engel durumunun olmadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

* Listeler usule uygun olarak süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda 12.05.2023 tarihli toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda 15.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.