Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021

Gösterim: 2629

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

     Üniversitemizde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri, anayasa, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde zamanında, doğru ve süratle yürütmek, Üniversitemizin Teşkilat Şeması'nda bulunan tüm birimlerin personel büroları ile koordinasyonu oluşturarak, yeni yayımlanan mevzuatların doğru ve yorumlanarak uygulamaya geçilmesini sağlamak üst yönetime insan gücü planlaması ile ilgili önerilerde bulunmak, eğitim programları planlaması ve uygulaması ile kurumumuz personelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, etik değerleri gözeten, ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten ve kurumun kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmaktır.

 

Vizyonumuz:

     Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunarak kurumsallaşmayı sağlamak.