09 Aralık 2020

Gösterim: 517

09/11/2020 Tarihli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz birimlerine sürekli işçi alımı kapsamında 03 Aralık 2020 Perşembe günü yapılan sınav sonucuna ilişkin listelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Sınav sonucunda ASİL olarak belirlenen adayların aşağıda istenilen belgeleri 10 Aralık 2020-25 Aralık 2020 (mesai bitimi) tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)


Temizlik Görevlisi alımı sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Güvenlik Görevlisi alımı sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

 İSTENEN BELGELER

1-Atama başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ.

2-Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten askerlik şubesinden alınmış) (Erkek adaylar için)

3-Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri) (iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir)

4-Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

5-Son altı ayda çekilmiş 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf

 

İşlemler sırasında gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacaktır.