10 Ocak 2020

Gösterim: 1171

2019 EKPSS / Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 13/01/2020 – 28/01/2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Atanma Talep Dilekçesi (Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ)
2. Atanma Başvuru Formu (Form için TIKLAYINIZ)
3. EKPSS yerleştirme sonuç belgesi (Doğrulama kodu bulunan)
4. Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı Denklik Belgesi)
5. Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı.
6. Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
7. Adli Sicil Kaydı
8. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Raporda çalıştırılamayacağı alanların belirtilmemiş olması durumunda çalıştırılamayacağı alanların belirtildiği engelli sağlık kurulu raporu tekrar talep edilecektir.)
9. Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare bulunması gerekmektedir)
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
11. 10 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
12. İkametgâh
13. Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
14. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
15. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)
16. Güvenlik Soruşturması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)

ÖZEL BELGELER:
A) 2019 EKPSS Tercih Kılavuzunda yerleştirilen kadro için aranan nitelikleri belirtilen özel belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
B) Şoför kadrosuna yerleşen adaylar için seyahat engelinin ve şoför olarak görev yapmasında sakınca olup olmadığının sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
C) Tekniker ve Teknisyen kadrosuna yerleşen adayların seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğu sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilmelidir. 

 

*Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
*Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
*Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
*Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
*Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.