Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023

Gösterim: 402

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başarı Puanları Kesin Sonuçları- 08.03.2023

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 27.03.2023 tarihinde ilan edilen sözlü sınav sonucu ve başarı puanlarına yapılan itirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilmiş olup sözlü sınav ve başarı puanları kesin sonuçları http://pbis.bandirma.edu.tr/personel Personel Bilgi Sistemi (PBİS) üzerinden yayımlanmıştır.

 PBİS > Genel İşlemler > Sınav Bilgileri yolu izlenerek ulaşılabilmektedir. Sistemde yer alan;

Not: Yazılı Sınav Puanını

Not2: Sözlü Sınav Puanını

Not3: Başarı Puanını

ifade etmektedir.

Duyuru tebliğ niteliğindedir.