27 Temmuz 2021

Gösterim: 764

İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN BAŞVURU İLANI

“Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi” nin 8. maddesi çerçevesinde; İdari Personel Naklen Tayin Başvuru Değerlendirme Komisyonu'nun 16.07.2021 tarihli ve 2021/01 sayılı kararı uyarınca, Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan 1 (bir) idari personele yönergede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma hakkı verilecektir. Talepte bulunacakların başvuru dilekçesi ve ekinde yer alacak gerekli belgeleri 13 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar birimleri aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

İdari Personel Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeler dışında tayin sebebine konu olabilecek diğer belgeleri de dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

*Sağlık mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğine dair güncel Sağlık Kurulu Raporu,

2-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

3-Kardeşi ile ilgili naklen tayinde bulunmuş ise vasi veya veli kararı,

4-E-Devlet üzerinden alınacak hitap hizmet dökümü,

*Eş durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

2-Kamuda çalışan eşinin Balıkesir iline tayininin mümkün olmadığına dair belge, hizmet belgesi,

3-Eşi SGK veya BAĞ-KUR’a bağlı çalışıyorsa hizmet belgesi dökümü ve çalıştığı işyerini gösteren çalışma belgesi,

4-E-Devlet üzerinden alınacak hitap hizmet dökümü (eşi kamuda çalışanlar için),

*Diğer aile durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı örneği ile çocukların velayetine ilişkin belge,

2-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

3-E-Devlet üzerinden alınacak hitap hizmet dökümü,