02 Şubat 2023

Gösterim: 498

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelimizin 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru ve atama sürecine dair açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Başvuru Tarihi

02 Şubat 2023-24 Şubat 2023 (Mesai Bitimi)

Başvuru Yeri

Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçme talebi olan personel halen görev yaptığı birime dilekçe ile başvuru yapacaktır.

Başvuru Şartları

1) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak,

2)  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1) Sözleşmeli Personelden Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi,

2) Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, 

3) SGK Hizmet Dökümü ((Karekodlu e-devlet çıktısı),

4) Sağlık beyan formu

5) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı),

6) Engellilik Durumu varsa bunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu,

7) Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı)

8) Mal Bildirim Formu

9) Varsa ortaöğretimde hazırlık görenlerin hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,

 

UYARI: Adaylar belgelerini tamamlandıktan sonra GÖREV BİRİMİNE başvuracaktır.

Atama Takvimi

a) Kadroya atanma talebinde bulunan personelin atama işlemleri 26 Ocak 2023-24 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlanacak olup atama onayları birimlerine gönderilecektir.

b) Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde 

bulunmayanlar hakkında; bu süreler göreve döndükleri tarihten itibaren başlayacaktır.

 

Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ.

Sağlık Beyan Formu İçin TIKLAYINIZ.

 UYARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışan ve aynı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadroya geçme talebinde bulunacak personel için bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.

2) Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele aittir.