İletişim

Bandırm Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlük Merkez Kampüs

Tel : 02667170117,1651,1652,1653,1654,1655
Faks : 02666060479
E-Posta : personel@bandirma.edu.tr
KEP : bandirmaonyedieylul@hs01.kep.tr