Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021

Gösterim: 5931

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

2-Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,

5-Üniversitemiz akademik kadrolarının birim, bölüm ve program bazlı olarak norm kadrolarını belirleyerek, ilgili mevzuat çerçevesinde yıl içerisinde kullanmak,

6-Verilecek benzeri görevleri yapmak.