Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019

Gösterim: 10753

Yönetmelikler

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİKLERİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politika, Göç ve Yoksulluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DİĞER YÖNETMELİKLER

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

 


Fotoğraflar