Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024

Gösterim: 416

Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonucu ve Başarı Sıralaması – 17.04.2024

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 02.04.2024 tarihinde yapılan sözlü sınava giren adayların adı geçen yönetmeliğin 13. ve 14. maddeleri uyarınca

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak hesaplanan sözlü sınav ve başarı puanları http://pbis.bandirma.edu.tr/personel Personel Bilgi Sistemi (PBİS) üzerinden yayımlanmıştır.

PBİS > Genel İşlemler > Sınav Bilgileri yolu izlenerek ulaşılabilmektedir. Sistemde yer alan;

Not: Yazılı Sınav Puanını

Not2: Sözlü Sınav Puanını

Not3: Başarı Puanını

ifade etmektedir.

Yönetmeliğin 13. maddesinin 3. fıkrasının “Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir.” hükmü uyarınca sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 5 (beş) işgünü içinde (24.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar) ilgili Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Duyuru tebliğ niteliğindedir.

Güncelleme : İtiraz dilekçesi teslim tarihi 22.04.2024 tarihinde saat 09.10 da güncellenmiştir.