Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024

Gösterim: 454

KPSS 2023/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 09.01.2024-23.01.2024 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir.  (Yanlış Birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

İSTENEN BELGELER:

1.Atanma Talep Dilekçesi (Dilekçe için Tıklayınız)

2. Atanma Başvuru Formu (Form için Tıklayınız)
3. KPSS yerleştirme sonuç belgesi (Doğrulama kodu bulunan)
4. Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı Denklik Belgesi)
5. Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı.
6. Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
7. Adli Sicil Kaydı
8. Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri) (memur olarak vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi.
10. 8 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
11. İkametgâh
12. Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)
13. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli
14. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)

15.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

16.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.
 

* Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
* Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

* Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

* Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinlerinin başvuru esnasında başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.