28 Mayıs 2020

Gösterim: 9425

Formlar

(Formlar sürekli yenilendiğinden güncel hali için indirerek doldurunuz, bilgisayara kaydetmeyiniz veya fotokopi ile çoğaltmayınız.)

► Aile Yardım Bildirimi
► Aile Durum Bildirimi
► Mal Bildirimi
► Güvenlik Soruşturması Formu
► Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu
► 2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirileceklere İlişkin Taahhütname ve Kefalet Senedi
► İlişik Kesme Belgesi
► Personel Nakil Bildirimi
► Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Pasaport Formları
   ► Hususi Damgalı Hizmet Pasaport Talep Formu (Yeşil)
   ► Hizmet Damgalı Hizmet Pasaport Talep Formu (Gri)
Akademik Personel Görev Talep Formu
► Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme, Değerlendirme ve Sınav Formları (Güncelleniyor..Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz.)
Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Talep Formu
Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi
► Norm Kadro Talep Formu (Birimlerin doldurması gereken)
Norm Kadro Talep Formu (YÖK e gönderilen)