14 Şubat 2021

Gösterim: 25907

Formlar

(Formlar sürekli yenilendiğinden güncel hali için indirerek doldurunuz, bilgisayara kaydetmeyiniz veya fotokopi ile çoğaltmayınız.)

► Aile Yardım Bildirimi
► Aile Durum Bildirimi
► Mal Bildirimi
► Güvenlik Soruşturması Formu
► Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu
► 2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirileceklere İlişkin Taahhütname ve Kefalet Senedi
► İlişik Kesme Belgesi
► Personel Nakil Bildirimi
► Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Pasaport Formları
   ► Hususi Damgalı Hizmet Pasaport Talep Formu (Yeşil) 
   ► Hizmet Damgalı Hizmet Pasaport Talep Formu (Gri) 
Akademik Personel Görev Talep Formu
Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme, Değerlendirme ve Sınav Formları (Güncelleme:19.10.2020)
Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Talep Formu
Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi
► Norm Kadro Talep Formu (Birimlerin doldurması gereken)
Norm Kadro Talep Formu (YÖK e gönderilen)