Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024

Gösterim: 40466

Formlar

(Formlar sürekli yenilendiğinden güncel hali için indirerek doldurunuz, bilgisayara kaydetmeyiniz veya fotokopi ile çoğaltmayınız.)

► Aile Yardım Bildirimi
► Aile Durum Bildirimi
► Mal Bildirimi
► Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu
► 2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirileceklere İlişkin Taahhütname ve Kefalet Senedi
► İlişik Kesme Belgesi
► Personel Nakil Bildirimi
► Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Pasaport Formları
   ► Hususi Damgalı Hizmet Pasaport Talep Formu (Yeşil) 
   ► Hizmet Damgalı Hizmet Pasaport Talep Formu (Gri) 
Akademik Personel Görev Talep Formu
Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme, Değerlendirme ve Sınav Formları (Güncelleme:29.01.2024)
Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Talep Formu
Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi
► Norm Kadro Talep Formu (Birimlerin doldurması gereken)
Norm Kadro Talep Formu (YÖK e gönderilen)
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Kefalet Senedi

 

Değerlendirmeye Alınacak Yayın Ve Faaliyetler Puan Tablosu(Ek-2)

 

Personel Oryantasyon Takip Formu 20.05.2024
Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Dönüş Raporu Bildirim Formu